Berichten

werken-bij-vertaalbureau-atrado-brussel

Kiezen voor een vertaalbureau of toch maar snel intern vertalen?

Als de interne medewerkers van een bedrijf een aardig mondje Frans of Engels spreken, waarom zou het dan een ‘duur’ vertaalbureau inhuren? Vertalen: zo moeilijk kan dat toch niet zijn? 7 punten die je helpen om de juiste keuze te maken tussen een extern vertaalbureau of interne medewerkers om de vertaalklus te klaren.

1. Korte communicatielijnen

Een van de belangrijkste voordelen van een vertaling door interne medewerkers is het directe contact tussen de opdrachtgever en de vertaler. Daardoor is een vertaling vaak snel besteld en worden eventuele vragen van de vertaler gemakkelijk doorgegeven. Vertaalbureaus proberen hun communicatie met de klant dan ook zoveel mogelijk te stroomlijnen. “Ze doen dat door een vaste projectmanager en een vast team toe te wijzen’, vertelt Stefan Vanluyten, managing director van Vertaalbureau Atrado. “Zo leren ze de specifieke wensen van de opdrachtgever kennen en ze beheren ook de vertaalgeheugens en terminologielijsten.” Feit blijft natuurlijk dat alles via een tussenpersoon verloopt.

2. De prijs

Vaak wordt geargumenteerd dat een vertaalbureau duur is. Dat kan zo zijn wanneer het bedrijf een geroutineerde interne vertaler heeft. Door zijn of haar ervaring zal die persoon een document snel en dus ‘goedkoop’ kunnen vertalen. Maar die stelling lijkt dus niet op te gaan wanneer een medewerker de vertaling naast zijn of haar eigenlijke job moet doen. Stefan Vanluyten: “Een secretaresse die meerdere talen spreekt, en dikwijls meer dan behoorlijk zelfs, wordt vaak ook ‘gebombardeerd’ tot interne vertaler. Maar omdat ze haar vertaalwerk naast haar andere taken moet doen, kan ze niet de routine opbouwen van een professionele vertaler. Dan boet je dus aan efficiëntie in.” Tel dus de uren op die die vaste medewerker over een vertaling doet, en vergelijk die met de factuur van het vertaalbureau.

3. Een vlotte vertaling

Wanneer je een document leest, wil je niet het gevoel hebben een vertaling te lezen. Een professionele vertaler zorgt er daarom voor dat de vertaling van je tekst niet alleen correct is, maar ook prettig leesbaar. “Daarom is het aan te raden enkel te werken met mensen die naar hun moedertaal vertalen,” legt Stefan Vanluyten uit. “Een meertalige medewerker die van en naar verschillende talen vertaalt, kan ondanks zijn competenties niet die vlotte kwaliteit leveren van een native speaker.”

4. Vakgebied en jargon

Een vierde essentieel punt bij de keuze tussen een interne vertaler en een vertaalbureau is de kennis van het vakjargon. Wie anders dan de interne medewerker is beter vertrouwd met de werking, producten en diensten van zijn of haar bedrijf? Daardoor kan die vertaling meer als die van een echte insider klinken. Vertaalbureaus proberen diezelfde kwaliteit te bieden door een vertaler in te schakelen die niet enkel naar de moedertaal vertaalt, maar die wel degelijk verstand heeft van het vakgebied van de klant en diens terminologie. Stefan Vanluyten verklaart: “De betere vertaalbureaus werken altijd met mensen die thuis zijn in het vakjargon. Ook zorgen ze ervoor dat de klant de vakkennis van de vertaler vooraf kan testen via enkele proefvertalingen.”

5. Nuttige vertaaltools

Een vertaler (intern of extern) die z’n job ernstig neemt, bedient zich van professionele vertaalhulpmiddelen zoals vertaalgeheugens. Deze software onthoudt reeds vertaalde woorden en zinsnedes, waardoor het vertalen niet alleen sneller gaat, maar je dus ook kunt rekenen op een consistentere vertaling van vakterminologie en andere terugkerende woorden. Wat opvalt is dat de gelegenheidsvertaler dikwijls niet over deze tools beschikt, waardoor vertalingen trager of minder consistent gebeuren.

6. Bewaking van de kwaliteit

Kenmerkend voor de aanpak van de meest kwalitatieve vertaalbureaus is dat ze zowel vertaling als revisie toepassen. In hun proces maken ze gebruik van ervaren revisoren om het eindresultaat nog eens objectief te bekijken. Pas als zij hun finale goedkeuring geven, gaat de tekst door naar de klant. Controleer zeker of bij een interne vertaling een dergelijke revisie wordt ingevoerd. Want anders wordt het risico op bijvoorbeeld een typfoutje groter.

7. De geglobaliseerde zakenwereld

En wat met de talen die een secretaresse niet machtig is? Zoals het Russisch, Chinees of Braziliaans Portugees? Dan is het bedrijf sowieso aangewezen op een professionele partner die al deze talen aankan. En door de ervaring uit eerdere projecten kan die het nieuwe vertaalteam meteen correct aansturen.
Al deze factoren bepalen mee de keuze voor een interne vertaler of voor een vertaalbureau. Welke factoren spelen volgens jou nog mee? En welke zijn voor jou het belangrijkst?

Vertaalgeheugen2

Een vertaalgeheugen, wat is dat nu eigenlijk?

Computer en software maken heel wat van onze taken gemakkelijker en sneller. In de vertaalwereld is dit niet anders. Vandaag is een brede waaier aan hulpmiddelen beschikbaar: van de eenvoudigste geheugensteun tot de meest gesofisticeerde vertaalmachine. Het vertaalgeheugen is daar één van. Maar wat is dat nu precies, een vertaalgeheugen?

Werking

Een vertaalgeheugen of translation memory (TM) is een database waarin zinnen en zinsegmenten in de brontaal zitten opgeslagen, samen met hun vertaling in de doeltaal. Wanneer de vertaler een van deze zinnen – of één die erop lijkt – opnieuw tegenkomt in de te vertalen tekst, dan geeft het TM een ‘match’ en stelt het de opgeslagen vertaling voor. De vertaler kan dan de voorgestelde vertaling gewoon overnemen, of deze nog aanpassen aan de specifieke context.

Het vertaalgeheugen is echter niet alleen een hulpmiddel tijdens het vertalen, het laat ook een tekstanalyse toe vooraf. Veronika Hüll, Office Manager bij het vertaalbureau Atrado, licht toe: “Wanneer we een nieuwe tekst aangeleverd krijgen, bepaalt het programma hoeveel herhalingen en hoeveel nieuwe woorden erin voorkomen. Op basis daarvan maken we dan een prijsberekening: minder nieuwe tekst betekent een lager tarief.”

Voor- en nadelen

Voor elke klant en elke talencombinatie bouwen vertalers en revisoren het vertaalgeheugen vanaf nul op, al kan de klant zelf natuurlijk ook al een aantal termen aanleveren. Het is daarbij erg belangrijk om het TM zorgvuldig op te bouwen: een fout ingevoerde vertaling kan zich immers snel verspreiden doorheen de uiteindelijke tekst. ‘Garbage in is garbage out’, wat er verkeerd in komt, gaat er verkeerd weer uit. Toch als we niet goed opletten.

“Voor het vertalen van redactionele teksten, zoals artikels voor tijdschriften, gebruiken we dan ook geen vertaalgeheugen,” vult Veronika aan. “Daarbij is het belangrijkste immers dat de tekst aangenaam leest. En het gebruik van synoniemen of verschillende zinswendingen draagt juist bij aan de vlotheid en het leesplezier van de tekst. Het potentieel van het vertaalgeheugen kan wel ten volle benut worden bij eerder technische teksten, zoals bijvoorbeeld handleidingen. Die bevatten immers veel specifieke termen met een precieze betekenis.” Zulke teksten winnen dankzij het TM aan consistentie: eenzelfde verwoording krijgt zo steeds dezelfde vertaling. Wat op pagina 1 op een bepaalde manier werd vertaald, wordt ook op pagina 200 zo vertaald. Een mens onthoudt dit niet, een vertaalgeheugen wel. Bovendien kan de vertaler sneller werken, aangezien hij of zij terugkerende zinnen niet steeds opnieuw volledig moet intypen.

Kortom, een vertaalgeheugen is een mooi hulpmiddel dat echter wel nog steeds een flinke dosis nauwkeurig werk van de vertaler vergt. Het is vooral een geheugensteun die bouwt op de kracht van de vertaler zelf en hem of haar toelaat om het eigen talent op een efficiëntere manier toe te passen.